كل عناوين نوشته هاي علي يزداني

علي يزداني
[ شناسنامه ]
بعد از مدت ها سلام ...... چهارشنبه 92/6/20
آهاي خودم ! ...... سه شنبه 91/8/23
پولم کافي نبود!... ...... يكشنبه 91/4/25
تيپ تيپه ديگه!!! ...... شنبه 91/4/17
به صرف دو فنجان قهوه! ...... چهارشنبه 89/12/25
تولدي مختصر... ...... چهارشنبه 89/12/11
هديه بزرگ!!حدس بزنيد... ...... جمعه 89/12/6
بازي اگر ها... ...... سه شنبه 89/10/21
يارانه ها و.... ...... يكشنبه 89/10/5
خداحافظ ...... جمعه 89/8/7
كمك ...... جمعه 89/6/26
عيد آمد و عيد آمد چون ماه پديد امد!!! ...... پنج شنبه 89/6/18
شايد خاطره... ...... يكشنبه 89/6/7
زندگي... ...... چهارشنبه 89/6/3
  ==>   ليست آرشيو شده ها